Jaaroverzicht 2021

  • Laatste nieuws

    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,
    Tijdens persoonlijk gebed van Jennifer Guetta op 7 december 2019 op exact dezelfde tijd dat Reinhard Bonke naar de hemel ging, ontving zij een bijzondere visioen en profetie voor Nederland.

Selecteer jaar

25-02-2021Voorjaarsvakantie
01-03-2021Profetische avond
15-03-2021Regiogebedsavond
29-03-2021Regiogebedsavond
12-04-2021Profetische avond
26-04-2021Regiogebedsavond
03-05-2021Meivakantie
12-07-2021Zomervakantie
18-10-2021Herfstvakantie
27-12-2021Kerstvakantie