Maak van je huis een gebedshuis

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.

Maak van je huis een gebedshuis

Als gelovige heb je verantwoordelijkheid en autoriteit van God ontvangen om met Hem te regeren in de hemelse gewesten, de hemelse gewesten is de onzichtbare geestelijke wereld, waarin engelen van God, de gevallen engelen van Lucifer een strijd voeren waarin de mens een belangrijke doel, maar ook de schakel is. Als wederomgeboren gelovige heb je macht van God ontvangen over de gehele legemacht van de vijand om te binden en te bestraffen. Om Gods woord en Zijn Waarheid over regeringen,landen, dorpen en situaties uit te bidden tot ze in vervulling komen. Met het oog op wat er zich nu wereldwijd voltrekt en verantwoordelijken hun machtspositie  misbruiken zowel als in nederland, Europa en wereldwijd bezig zijn met  de bouw en ontwikkeling van het Babylon zoals we dat kunnen lezen uit het boek Openbaringen, met de mens als slaaf. De verschillen tussen licht en duisternis word groter, en wanneer Jezus Christus, Heer is in je leven behoor je tot Zijn Eeuwig Koninkrijk met de krachtige belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.(2 Petr 3:13; Opb 21:1) Zolang gelovigen nog hier op aarde zijn, hebben ze invloed door hun gebeden en levens die ze inzetten voor God, zolang dat gebeurt kan de volheid van de duisternis nog niet tot die climax komen die ze graag wil. Er zijn in het verleden profetieen  over Nederland uitgesproken die nog in vervulling gaan komen, en die dus in gebed omarmd worden, en door het lichaam van Christus - zijn kerk, -zijn leger van gelovigen, uitgevoerd gaat worden.

Op verschillende manieren kun je mee doen aan deze campagne, -je stelt je huis beschikbaar voor jezelf met of zonder je huisgenoten of je stelt je huis beschikbaar voor jezelf maar dan ook met andere huis/geloofsgenoten. Hierbij krijg je handvaten en onderwijs die je hierin gaan helpen. 

Je kunt HIERONDER HANDLEIDINGEN DOWNLOADEN zodat je een goede basis hebt om mee aan de slag te gaan.

Onderwijs onderwerpen over het bidden:

DOEL VAN HET GEBED 
WAT IS GEBED EN WAAROM BIDDEN WIJ ?
HOE LANG MOET IK BIDDEN? 
WANNEER BID IK? 
IN WELKE HOUDING BID IK?

VORMEN VAN GEBED 
LOFPRIJZING EN DANKZEGGING 
BELIJDENIS EN VERGEVING
GEBED VAN SCHULDBELIJDENIS 
GEBED VAN VERGEVING
VOORBEDE 
SMEEKBEDE
WAAROM WORDEN GEBEDEN NIET BEANTWOORD?

GOD VERSTAAN 
HOE VERSTA IK GOD'S STEM
LUISTEREN
HOE SPREEKT GOD?
HOE ONDERZOEKT U EEN WOORD
RICHTLIJNEN OM GOD'S STEM TE VERSTAAN
FACETTEN VAN DE HEILIGE GEEST
BEPROEF ALLE DINGEN
DAGBOEK BIJHOUDEN
ANTWOORD
GEBEDSPUNTEN


GEESTELIJKE OORLOGSVOERING 
IDENTIFICEER DE VIJAND
HERKEN DE PLAATS VAN DE STRIJD
STRATEGIE VOOR OORLOGSVOERING
DOE UW GEESTELIJKE WAPENRUSTING AAN
WAAROM MOET U DAGELIJKS DE WAPENRUSTING DRAGEN ?
IN DE OVERWINNING WANDELEN

WAPENS VOOR DE OORLOGSVOERING
GELOOF EN GEHOORZAAMHEID
GEBED EN VOORBEDE
DE NAAM VAN JEZUS
HET BLOED VAN JEZUS
OVEREENSTEMMING
BINDEN EN ONTBINDEN
VASTEN
LOFPRIJZING
HET WOORD VAN GOD EN ONZE GETUIGENIS
NAMEN VAN GOD

download hier: HANDLEIDING VOORBEDE EN GEBED

Onderwijs onderwerpen over het vasten:

ATOOMKRACHT MET GOD
WAT IS VASTEN?
DE ACHTERGRONDEN VAN OPWEKKINGEN
HET VASTEN VAN JEZUS
HONDERD REDENEN WAAROM WIJ ZOUDEN MOETEN VASTEN 
VIER VORMEN VAN LUST
VIER PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN
HOE TE VASTEN?
VASTEN IN RELATIE TOT HET FYSIEKE LICHAAM
HET ZORGVULDIG AFBREKEN VAN HET VASTEN
VEERTIG GELOOFSFEITEN OVER HET VASTEN
RESULTATEN VAN VASTEN EN BIDDEN

download hier: HANDLEIDING BIDDEN EN VASTEN

Handreiking opstarten gebedsgroep

INHOUD

START GEBEDSAVONDEN

TRAINING

JE NETWERK,PUBLICATIES

JE GEBEDSPLEK

HET GEBEDSMOMENT

JE GEBEDSPUNTEN

download hier: HANDLEIDING OPSTARTEN GEBEDSGROEP

 

Geplaatst op 26-02-2022