Profetische indrukken vanuit Prayerstation

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Profetische indrukken vanuit Prayerstation

Profetieen vanuit Prayerstation Zaterdag 23 Maart.

Jullie zijn, net als Jezus in Zijn dagen, naar de mensen toegegaan en je hebt vrijmoedigheid getoond. De geesten van onverschilligheid en van angst heb Ik verdreven voor jullie aangezicht, weg, en Ik heb vrijmoedigheid vrijgezet in jullie harten om maar door te blijven gaan. Dank U wel Heer dat U dat voor ons gedaan hebt. Dank U wel Heer dat U Uw liefde aan ons betoond hebt voor de mensen op de straten en dat U daar doorheen gegaan bent, dat U die weg geopend hebt voor ons, al die jaren, want daarom zijn we nog steeds hier bij elkaar. Daarom komen wij nog steeds elk jaar samen omdat we doorgegaan zijn en Jezus heeft die doorbraak gegeven.

Bij het laatste lied zag ik een poort en ik heb eerder voor Prayer Station gebeden en de poortdeur was een stuk open en er kwam licht uit en nu zag ik dat de deur helemaal openstond en Jezus stond in de poort en Hij was heel blij en Hij lachte en er kwam ook heel veel licht vandaan. En ik ervaarde dat Hij zei: ‘Ga naar de dorpen, ga naar de steden. De poorten zullen opengaan en Ik zal er zijn. De hemel zal open zijn dus wees bemoedigd, ga er naartoe.’

Het is eigenlijk een bemoediging voor alle christenen in Nederland: Ik werd bepaald bij een beeld van een rooms katholieke priester en die was in vol ornaat, het was misschien wel een bisschop, een hooggeplaatste. En die was neergeknield. En ik vroeg mij af: ‘Heer waar knielt hij voor?’ want het is wel gebruikelijk in de katholieke kerk en de indruk van mij was: hij knielt voor Jezus en hij geeft zich totaal over aan Jezus. En dat wil dus zeggen: Hij staat symbool voor de katholieke kerk, maar niet alleen de katholieke kerk, en ik denk dat de Heer dit beeld aangaf omdat dat de oudste kerk van ons land is en als die oudste kerk van het land gaat knielen voor Jezus dan zal de rest ook meekomen. En dat is eigenlijk wat de Heer wil zeggen. De Heer is bezig geweest om die kerk te louteren en te reinigen en nu gaat er een moment komen van overgave aan Jezus, niet aan Maria of één of ander beeld, maar puur aan Hem.

Vanmorgen in mijn stille tijd had de Heer een woord en zei: ‘Deel dit met je broers en zusters, en het staat in Matt. 12:18-21: Hier is de Dienaar die Ik Mij gekozen heb, die Ik liefheb en in wie Ik vreugde vind. Ik zal Hem vervullen met Mijn Geest en aan alle volken zal Hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat Zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt Hij niet af noch dooft Hij de kwijnende vlam totdat het recht dankzij Hem overwint. Op Zijn Naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’

Ik had vanmorgen een beeld dat jullie allemaal wel kennen toen jullie hier naartoe reden dat de ruitenwissers aan moesten. Er zat dus een waas op het zichtveld en zo hebben heel veel mensen een waas en mogen wij allen die ruitenwissers zijn zodat de mensen weer helder gaan zien, een heldere blik krijgen op het ware evangelie.

Het beeld dat ik had vanmorgen was: Ik zag jullie zo zitten en op een gegeven moment was het dat de Heer er een paar opnam, echt naar boven nam, ze naar boven gingen, en ik geloof dat de Heer sommigen van jullie ook echt naar Hem toe wil gaan trekken, openbaringen geven vanuit de hemelse gewesten en dat jullie echt nieuwe geheimenissen gaan ontdekken.

De Here God sprak vanmorgen in het natuurlijke. Ik kwam hier binnen en ik zat in de grote zaal en ik kende deze zaal alleen van bidden en vasten waar het bruist van leven en overvloed en zegen, en ik kwam daar binnen en ik zag donkere pakken en ik denk: ‘Wat is dit? Wat is dit voor atmosfeer?’ Opeens werden er bloemen naar binnen gebracht met linten en ik denk: ‘oh,’ en ik vroeg het aan iemand: ‘Waar zit ik? Ik moet bij Prayer Station zijn.’ En ik zat bij een begrafenis. En ik glipte langs de kist heen naar de goede ruimte en dit is de ruimte van lofprijs en van kracht en aanbidding en dat is de atmosfeer waar God ons in wil brengen om de straat op te gaan en Hij sprak deze week tot mij toen we in gebed waren voor Nederland dat Hij de vervallen hut van David weer zal herstellen en dat alle scheuren zullen gedicht worden en Hij liet mij een vlag zien, rood wit blauw, en ik zag hem hier vanmorgen staan en het bloed droop vanuit dat rode over het witte en over het blauwe, over heel Nederland maar alleen, alleen, alleen door de kracht van aanbidding.

In mijn stille tijd elke dag ben ik uit dit boekje gaan lezen en het is uit Joh. 6:38-40: ‘Ik ben uit de hemel neergedaald niet omdat Ik Mijn wil zal doen maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft.’

In het Woord van de Heer staat in Ez. 22:30: ‘Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.’ Gebed is de motor voor een opwekking in Nederland. Als we ons gaan verootmoedigen als land, als we ons als christenen gaan verootmoedigen, en daarom wil ik iedereen oproepen in deze zaal om een interkerkelijke gebedsgroep in je woonplaats te gaan opstarten. Zoek christenen om je heen, ga bidden voor de stad, dan zal God het niet voorbij laten gaan want dan ziet Hij bidders die op de bres staan voor het volk en het volk zal zich vernederen en het volk zal veranderen en God zal opwekking geven op het gebed in Jezus Naam.

En Ik zag een grote regenboog en het was zoals die er uitziet, vol kleur en ik geloof dat God zegt: ‘Ik ben getrouw. Ik ben getrouw en Ik ben trouw aan dit land en Mijn veelkleurigheid zal gezien worden over dit land.’

Ik wil dat bevestigen, die regenboog, ik zag een paraplu in de kleuren van de regenboog over dit land als bescherming, bescherming vanuit de troon van God en dan denk ik dat we ook kunnen zeggen dat het de genade van God is, dat wij als land nog niet omgekomen zijn. En ik dank U dat U als God omkijkt naar ons land, dat U al die gebeden hebt gehoord die op zijn gestegen door alle jaren heen want U bent een Verhoorder van het gebed en ik spreek geloof uit over dit land, geloof dat opziet naar U in Jezus Naam, want U beloont geloof, U beloont geloof, U bent de God die verhoort. In Jezus Naam.

Ik zie de hele dag al die velden die wit zijn om geoogst te worden. De Here zegt: De velden zijn wit om te oogsten, ga uit in die velden en oogst al die mensen die tot Mij willen komen, Mij willen leren kennen. Niet alleen wanneer je de straat opgaat maar ook in je dagelijkse omgeving. Ga daar waar je heengaat, waar je werkt, waar je naar de winkel gaat, waar je in de stad bent. Kijk uit naar mensen wiens hart volkomen naar iets uitgaat maar ze weten zelf niet wat, en spreek ze aan als God je erop wijst. Ga naar ze toe en zeg: Kan ik je van dienst zijn? Kan ik je helpen ergens mee? En meestal is het zo dat mensen dan hun hart openen en dat ze willen zeggen van: ‘Ik zoek iets, maar ik weet niet wat,’ en dan hebben wij het antwoord. Want de velden zijn wit om te oogsten. De velden zijn wit om te oogsten, niet alleen wanneer we uitgaan maar altijd, altijd, onze buren, in onze straat, in de winkels, op ons werk, overal waar we heengaan, daar zijn de velden wit om te oogsten.

Ik wil daarbij aansluiten, bij die velden die wit zijn om te oogsten, ik moest eraan denken, vorig jaar hebben wij die pluizenbollen van die paardenbloemen gehad en we hebben die weggeblazen overal naartoe, en ik moest daarbij aan het vervolg denken: dat wat we zaaien zullen we ook oogsten, en dat de Here gaat laten zien ook in de natuur, dat die gele bloemen op zullen komen en dat er heel veel van die bloemen zullen opkomen, en dat als we die paardenbloemen zien we zullen weten en God ons eraan herinnert, dat dat als mensen zijn die we mogen oogsten en dat dat meer en meer zal worden maar ook dat het soms niet vanzelf gaat en dat we soms meer moeten doen dan het gewone en daarvoor moeten uitstappen in geloof, iets moeten durven doen wat we anders niet gewend zijn om te doen. Dat hoort erbij.

Ik zie dat God ons allemaal een rugzak heeft gegeven, en in die rugzak zit bouwmateriaal en dat bouwmateriaal is om bruggen te bouwen naar kerken toe, naar andere kerken toe. Het zit allemaal al in je rugzak. En je denkt: ‘Hoe moet dat nou? Ik snap het niet, hoe moet ik dat aanpakken?’ Het enigste dat God zegt is: ‘Als jij een stap doet, dan is de brug daar al. Je kunt daar zo overheen lopen want Ik zal de weg bereiden.’

We krijgen een opdracht mee mensen, want ik krijg ook iets over een stap naar kerken zetten. Vanmorgen in de aanbidding zag ik steeds bazuinen, bazuinen, echt alsof we wakker geschud moesten worden door God, maar ik zei: ‘Heer waar heeft het precies mee te maken?’ Ik zag de vlag van Nederland wapperen, die mooie drie kleuren, die eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest zie ik erin maar ook de eenheid van Gods kinderen in Nederland, en toen Willem net zei: ‘Start een interkerkelijke gebedsgroep op’ (prachtig, moeten we ook doen), maar ik weet dat wij in Mijdrecht begonnen zijn en God legde het ook net weer op mijn hart om om alle kerken heen te wandelen en te bidden om eenheid, om een frisse stroom van de Heilige Geest, en de kerken gingen met elkaar samenwerken, we gingen met elkaar bidden, ze gingen met elkaar meedoen, ze gingen ook elkaar opzoeken. We bidden nu nog dat voorgangers en leiders allemaal bij elkaar komen, maar om de kerken gaan wandelen in je woonplaats, misschien als Prayer Station team of zoek gelovigen uit je gemeente erbij, vorm een team, ga het doen, eenheid. Amen.

Geplaatst op 10-01-2019