Profetie over Nederland door David Wagner

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

De onderstaande profetie is een samenvatting vanuit wel 4 a4tjes. Mijn gebed is dat je door deze woorden word aangespoort en word aangewakkerd tot voorbede en gebed, zodat Gods wil volbracht zal worden. Als er staat "deze gemeente"mag je het lezen als jouw gemeente" Lees het in de breedste zin, en bovenal laat God tot je spreken!

Gods geopenbaarde wil voor deze gemeente, regio, Nederland, Europa en de wereld.

Deze plaats is een moederschoot van wonderen. God zet vuur vrij in dit land, die niemand kan doven.

Dit is een regio van bovennatuurlijke reddingen.

God bezoekt de 3e en de 4e generatie en zet reddingen in families vrij.

God brengt in dit huis, genezingen, opwekken van doden en herstel van alle dingen.

Ik heb jullie vergaderd en bijeengebracht als mensen die doorbreken en door gaan breken.

God schudt deze regio, tot in het diepst van de fundamenten, en vanuit het noorden zal er een vuur gaan regenen over de volkeren.

Want Ik begin Mijn heerlijkheid over dit land te bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekt.

Want er zal een vergadering zijn in dit land en in deze plaats.

Dit huis zal al de kinderen die gaan komen, niet kunnen bevatten.

Ik stort Mijn Geest uit over de jonge generatie, want zij roepen het uit om echtheid en om meer daarvan.

Ik heb deze gemeente gemaakt als een gemeente van voorbidders

Ik zet een gebed vrij die als een zaad wordt geplant en al biddend er geboorte aan krijgt.

Ik zal al mijn beloften vrijzetten.

Er zal een viering zijn, die Ik zal vrijzetten, vanuit deze plaats, met een wereldwijde invloed.

Jullie zijn geroepen om als een Elia te zijn, die het einde verklaarde vanaf het begin.

Deze gemeente zal zijn als een gemeente van leeuwen, geen vrees voor mensen, en wandelen in de vreze des Heren.

God zet een brul, een schreeuw vrij, om meer van Hem in deze plaats.

Deze plaats is als het hart van God, en dit zal door de straten gaan.

Ik herstel deze regio en deze plaats.

Dit is een tijd waarin dingen snel zullen veranderen

De economie in deze plaats veranderd

God spreekt: Ik trek terug, Ik drijf terug, de machten van de duisternis uit deze plaats.

Ik maak jullie klaar om het onmogelijke, mogelijk te maken.

Visioen: God stuurt zijn engelen die op trekkers en combines rijden vanuit de hemelen naar beneden in deze plaats. God zegt, het is tijd om te oogsten, het is oogsttijd voor deze mensen.

Ik begin deze natie te discipelen.

Ik maak deze natie tot een volk voor het redden van mensen.

Herstel van alle dingen, Herstel van alle dingen.

De gemeente zal gaan staan, waar niets onmogelijk is.

Er komen avonden van glorie en wonderen.

Dingen worden geëxporteerd vanuit hier over de hele wereld.

Deze lokale gemeente is een gemeente met een regionale invloed maar met een wereldwijde impact.

Dit huis zal een instrument zijn om Noorwegen te schudden, met de heerlijkheid van God.

Velen uit dit huis, zullen worden gestuurd naar de volkeren.

Vraag, en Ik geef u de natiën als erfenis, de einden der aarde tot uw bezit.

Sleutels: Tussenkomst en erfenis.

Jezus komt als bemiddelaar in vele levens.

Hij zal maken dat wat gister onmogelijk was, mogelijk word vandaag.

Alle dingen van God die in eerdere generaties zijn tegengehouden, brengt God nu in vervulling.

God zet vernieuwd geloof vrij, voor een bovennatuurlijke beweging van Gods Geest.

Er zal explosie zijn van groei, dit huis zal vol zijn, meerdere keren per week, mensen uit heel het land, Europa en over de zee komen, om te zien wat God doet.

God zet een Mandaat vrij voor deze gemeente voor de menigten.

Bereid je voor, er komen veel trouwerijen en baby opdraagdiensten.

De vertragingen zijn over, en je kunt niet meer ontkent worden.

God laat een beeld zien van een elektriciteitcentrale, dit gaat een plaats zijn, dat kracht van God zal produceren voor de natiën.

Er komen explosies van de genade en de kracht van God, niet alleen hier maar ook in de straten.

Deze plaats zal als een Silo zijn, een graanschuur, wanneer mensen hun oogst binnen zullen brengen.

God gaat leiders vermenigvuldigen; leiders zullen mensen tot leiders discipelen.

God zet alles op z'n plek zoals Hij dat wil.

God gaat voor velen maken dat de snelheid word verhoogd tot 7 jaar.

God bepaalt dat mensen iets hebben waar ze over kunnen praten, ze praten toch al over je.

Deze gemeente zal bekend worden, door de naam van Jezus beroemd te laten worden.

Er komt een doop in de grotere werken van Jezus

Mensen worden wakker, de slapende reus ontwaakt.

Een uitstorting gaat komen over de gereformeerden, baptisten, katolieken, evangelischen, het zal simultaan gaan en God zet de harten van de leiders samen.

Een netwerk van bekrachtigde leiders; één in hart, één in gedachten, één in het hart over één doel.

Er komt een aanhoudende beweging van de Geest, wat letterlijk uitgestort zal worden in deze plaats en wat door de natiën zal gaan.

God is er moe van om mis- geïnterpreteerd te worden, zodat Hij zelf op het toneel verschijnt.

Ik ga Mijn regering en Mijn koninkrijk bevestigen zoals nooit te voren.

Gods aanwezigheid gaat beschermd worden, God gaat bewegen in deze plaats omdat deze gemeente Zijn aanwezigheid wil beschermen.

Nog voordat de eerste noten spelen en het eerste gebed is gebeden stappen mensen al in hun genezing, omdat de glorie van God als een wolk van het plafond tot aan de vloer aanwezig zal zijn.

Er zal een constante wind van verandering zijn in deze plaats.

Er zullen Goddelijke uitwisselingen plaatsvinden.

Vergroot je verwachting! Want verwachting is de schoot van wonderen.

Ik zet iets vrij in Nederland vanuit Mijn eigen verwachtingen:

Mensen die in Nederland uit het vliegtuig stappen zullen worden genezen vanwege de atmosfeer van genezingen, mensen die vanuit het midden-oosten aankomen;moslims worden christenen omdat de atmosfeer van liefde zo dik is. Als mensen de grenzen van Nederland binnenkomen, veranderd alles.

Nederland gaat dit doen.

God brengt Nederland tot Zijn origineel ontwerp, van het ontvangen van de oogst en het uitreiken naar de oogst. Nederland zal een centrale plaats van wonderen zijn voor Europa.

Wanneer je de grootste tegenstellingen ziet op Zijn beloften, dan is de vervulling daarvan dichtbij.

Dit is een gemeente met wereldveranderaars.

God laat onze gebeden als raketten tot de natiën gaan.

Deze gemeente zal een impact hebben op 100 natiën op 6 continenten in 10 jaar.

God eert Zijn Woord.

Geen geestelijke sterfgevallen meer door teleurstellingen.

God geneest de hoop voor Nederland

God geneest de hoop van natiën.

 

Geplaatst op 10-01-2019