Profetie over Nederland door Rodney Howard Browne

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Profetie voor Nederland door Rodney Howard Browne op donderdag 24 augustus op Holland Ablaze 2017 nadat Adonica de vrouw van Rodney een tijd lang in tongen heeft gesproken en Rodney de vertaling geeft.

Profetie over Nederland door Rodney Howard Browne

Want je stapt uit in het bovennatuurlijke en je zult de glorie van God zien manifesteren.

En de mensen van Nederland zullen meer respect en eer gaan hebben voor de bedieningsgaven die God in jullie midden heeft geplaatst, want jullie hebben dat niet echt geëerd en gerespecteerd.

Er zijn vele mannen en vrouwen Gods die God heeft doen opstaan in Nederland maar de wereld zijn rondgegaan omdat ze in hun eigen land niet echt ontvangen werden. Maar als u deze mensen en de gaven respecteert die God in jullie midden heeft geplaatst.

Want alles wat u nodig hebt, is in uw eigen land. En God heeft mannen en vrouwen opgericht die de zalving dragen om heel Nederland te schudden.

Maar in de dagen die voorbij zijn gegaan is daar geen respect geweest, het was bijna “en wie denk jij wel wat je bent”

Maar leer de gaven van de Heilige Geest te respecteren, want deze dingen kunnen niet in de supermarkt gekocht worden, deze gaven worden gegeven door het Hoofd van de kerk: de Here Jezus Christus, en als u dat respecteert en eert, -duidelijk aanbidt u Jezus,- en maar er zal iets gebeuren, en er zal een grote manifestatie zijn in uw eigen land , van uw eigen mensen.

En God zal machtige voorgangers, evangelisten en profeten in dit land oprichten en er zal geen gebrek zijn in datgene wat God zal doen in het land Nederland.

Maak je klaar want het beste gaat komen, maak je klaar want het beste gaat komen.

Je stapt uit vanuit het natuurlijke in het bovennatuurlijke. En God zal je toe staan om niet naar de mensen naar het vlees te zien, maar u zult de gaven zien.

U zult het zien en herkennen, en als u dat respecteert dan zal het zijn weg hebben, want u weet dat een profeet geen eer heeft in zijn eigen land, maar Ik zal een snel werk doen zegt de Heer ,en Ik zal mijn dienstknechten oprichten en het zal in dit land zijn, en in Nederland zal het aan niets ontbreken, wat de 5-voudige bediening betreft en de gaven van de Heilige Geest, en er zal veel zegen zijn in dit land.

Mensen zullen vanuit andere landen komen, om te zien wat de Heer hier doet. Halleluja, dank u Jezus, want deze dingen waarover we spreken is niet door mensen ingesteld, maar ingesteld door het hoofd van de kerk, De Here Jezus Christus, want Hij heeft in de kerk gezet: de apostel, profeet evangelisten, herders en leraars voor de toerusting van de heiligen om het werk van de bediening te doen, en u zult het zien, halleluja.

Ik zie hier vanavond hier iets gebeuren, dat de Nederlandse mensen, zullen beginnen te koesteren de bedieningsgaven die God heeft geplaatst in hun eigen land.

Ik zie dat gebeuren, en het zal niet in dat land zijn en daar hebben ze een man van God, maar je zult herkennen wat God in jullie midden heeft geplaatst, en let maar eens op wat God gaat doen, en let maar eens op wat God gaat doen, halleluja machtige dingen.

Tongentaal.

Ik herinner me niet in 37 jaar bediening dat ik ooit zo’n woord gegeven heb als dit.

Ik kan mij niet herinneren zo’n specifiek woord als dit.

Want dit woord is specifiek voor Nederland, we gaan zien wat God gaat doen, ik hoor de roep van de Nederlanders. Ik ging vandaag de stad amsterdam in, één ding wat jullie wel hebben zijn mensen, en ik zag de mensen, en ik hoor de roep van de nederlanders, ze zoeken iets wat echt is, ze proberen het te vinden in alles wat de wereld hen biedt, maar ze gaan het vinden in de zalving van de heilige Geest, een machtige wind zal blazen door Nederland in de komende drie jaar, en ik profeteer over u dat de oogst van zielen binnen gaat komen. En als u uw geloof richt, om op God te geloven dan er geen een enkele reden is, dat God een nationale opwekking gaat geven die een miljoen mensen gaan geven die gered zal worden in nederland, en de plan van de vijand zal gestopt worden, en je zult de hand van God zien in uw land. Maak je maar klaar, Maak je maar klaar Maak je maar klaar Maak je maar klaar

Halleluja ,Glorie aan God dank u Here Jezus

Je stapt uit in de wereld van het natuurlijke naar de wereld van de bovennatuurlijke.

Halleluja. Dank u Heer, wonderbare Jezus

De profetie start op: 3:46:04

 

Geplaatst op 10-01-2019