Bijbelschool

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Door het volgen van deze bijbelschool word je getraind voor het werk van de bediening in Zijn koninkrijk. De Bijbel spreekt in 1 Samuel 13 en 14 over de Filistijnen die het land verscheuren en onderdrukken. Jonathans zullen opstaan ​​en de Sauls zullen niet in staat zijn om ze terug te praten. De speren en de zwaarden komen terug in de handen van de kampioenen. Het woord van God is als een tweesnijdend zwaard in je hand wat je zal gaan hanteren tot opbouw van Zijn koninkrijk en het neerhalen van bolwerken van de vijand. Je zal door vijandelijke linies heen breken en overwinning brengen voor de Heer.

Deze drie jarige Bijbelschool past uitstekend aan bij mensen die overdag aan het werk zijn en s 'avonds vrij.  We bieden je 35 onderwerpen aan die in zeven modules zijn verdeeld. Elke keer wanneer er 5 onderwerpen zijn behandeld word je kennis getoetst.  Na het volgen van al deze 7 modules ontvang je je diploma. Tijdens de opleiding zijn er ook activeringsmomenten en praktijkopdrachten, zoals een spreekbeurt, het leren van vasten, bidden, profeteren, evangeliseren. De onderwerpen zijn:

 

-Inleiding; In het begin

-Het evangelie van Jezus Christus

-Wedergeboorte

-Zekerheid van je geloof

-Waterdoop door onderdompeling

-Doop in de Heilige Geest en met vuur 

-De gaven van de Heilige Geest 

-Geestelijke autoriteit en onderwerping

-Geestelijke oorlogsvoering

-De opstanding van de doden

-Eeuwig oordeel

-Het woord van God

-Het lichaam van Christus

-Je naaste liefhebben

-Wat te doen als iemand tegen jou zondigt

-Verbondsrelaties

-Verbonden zijn aan een huisgroep

-Het breken van het brood

-Voorbede, de weg tot overwinning

-Vasten

-Bevrijding 

-Geven

-Geest, ziel en lichaam

-Vlees en Geest 

-Een aanbidder zijn

-Het verstaan van Gods stem

–Wet en Genade

–Je geloof delen, evangelisatie 

-Disipel de natiën

–Engelen, cherubs en serafs

–Goddelijke genezing

–Geestelijk Leiderschap

–Nehemia, de herbouwer

–De vijf-voudige bediening

-Homelitiek

De lessen worden voor het grootste gedeelte gegeven door Peter Grashuis. Peter heeft twee bijbelscholen gevolgd en de daarbehorende diplomas ontvangen. De eerste bijbelschool was in de periode 1996/1997 van Shiloh trainingscentrum in Emmen en de tweede was van Bibleschool for all the nations in Groningen periode 1999 tot en met 2002. Na deze tweede bijbelschool heeft Peter hier zelf ook twee jaar aan gedoceerd. Peter is in verschillende kerken actief geweest, op gebieden van het profetische, gebed, voorbede, zangdiensten, evangelisatie en onderwijs.

De kosten bedragen per module € 20,00. Voor de hele schoolperiode, 7 modulen - € 140,00. Betaling kan per module of in het geheel, per overschrijving of contant. Per avond of per onderwep ontvang je dan het lesmateriaal.

Aanmelden kan, klik op de link, er volgt een pagina en dan onderaan: https://www.regiogebed.nl/go/bijbelschool/  na registratie ontvang je dan je rooster en verdere informatie. 

   

Geplaatst op 20-07-2019