Profetie over Nederland door Jennifer Guetta

 • Agenda

  dec
  11
  Begint om 20:00
 • Laatste nieuws

  Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
  Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Tijdens persoonlijk gebed van Jennifer Guetta op 7 december 2019 op exact dezelfde tijd dat Reinhard Bonke naar de hemel ging, ontving zij een bijzondere visioen en profetie voor Nederland.

Profetie over Nederland door Jennifer Guetta

Profetie voor Nederland (English below)

Ik zag een grote propeller die veranderde in de wieken van een molen. Een kleine wind begon te waaien en de wieken begonnen langzaam te draaien. Opeens ging de wind harder waaien en de wieken begonnen heel hard rond te draaien als een propeller en pakte kleine dingen die op de grond lagen die in de weg stonden met zich mee. Toen zag ik dat de molen het type was dat water verplaatste, zoals bij Kinderdijk. Op het moment dat de wieken gingen draaien trok het water omhoog en werd het water uitgegoten over het land en het land werd vruchtbaar.

 

Ik vroeg aan de Heer: “Wilt u dat ik dit vertel aan anderen zo dat ze het weten?” 

 

En ik hoorde, “Ja dat kan mijn kind. Ik zal de dijken openen en zorgen dat het water van de ene kant naar de andere gaat en het verdelen over het land. Mijn Geest zal worden uitgestort en het water zal door de sloten en kanalen stromen en het droge land zal gevuld worden.”

 

En toen zei Hij tegen mij: “Profeteer over je land en zeg:

 

“Zo zegt de Heer God van Israel, Maak de wieken klaar, verstevig de dijken, zet de zeilen uit, Want Mijn wind zal gaan blazen. Vanuit Sion komt water naar de lage landen, en ik zal jullie kanalen vullen en de wieken zullen gaan draaien. Het zal een geweldige dag worden voor Mij om Mijn kracht te laten zien aan dit land. Zegen zal stromen en genezing zal komen. Ik zal je niet teleurstellen.”

 

Prophecy for the Netherlands

During prayer on 7-12-19, at the exact same time that Reinhard Bonke went to heaven, I received a special vision and prophecy for the Netherlands.

 

I saw a large propeller that changed into the wings of a windmill. A small wind started to blow and the wings slowly started to turn. Suddenly the wind started to blow harder and the wings turned  faster like a propeller and grabbed small things that lay on the ground that were in its way. Then I saw that the windmill was the type that distributed water, like at Kinderdijk. The moment the wings started to turn, the water was lifted and the water was poured over the land and the land became fertile.

I asked the Lord: "Do you want me to tell others so that they know?"

 

And I heard, “Yes, my child you can. I will open the dikes and make the water flow from one side to the other and distribute it over the land. My Spirit will be poured out into the canals and the ditches and the dry land will be filled.”

 

Then the Lord told me: “Prophesy over your land and say:

 

“Thus saith the Lord God of Israel, Prepare the wings (wieke), fix the dikes, uphold the sails. For My wind will come rushing in. From Sion will come water to the low lands and replenish your ditches. The wieke (wings) wil turn. It will be great day for me to show my power in this land. Blessing will overflow and healing will come. I will not let you down."

 

Love in Yeshua,

 

Jennifer Guetta

 

 

Geplaatst op 15-12-2019