Provinciale Gebedsdag 26 September

 • Agenda

  dec
  11
  Begint om 20:00
 • Laatste nieuws

  Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
  Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Een dag van  bidden en vasten, we willen onze stem laten horen voor God zodat er een keer zal komen in Nederland en het Noorden van Nederland zoals de bijbel dat ook zegt in  2 Kronieken 7:14 "en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen."

Deze dag zal beginnen om 15:00 en zal aan de hand van 4 themas samen doorbeden worden, aangestuurd door gebedsleiders, evangelisten zullen vanuit hun passie hun werk delen komend vanuit de provincie en ondersteund met lofprijs en aanbidding verzorgd door de band New life united.

De Eerste thema zal zijn Verootmoediging, met daarop aangesloten de Tweede thema Proclamatie, Prijzen, Profeteren.

Na een pauze omsteeks 18:00 zal het

Derde thema bolwerken van start gaan met  met als slot de Vierde thema de Evangelisten.

Locatie in het gebouw van Waardevol Leven Badweg 20 9919 JC te Loppersum, met ruime parkeergelegenheid achter het gebouw.

 

Er zal een collecte worden gehouden die bedoeld zal zijn voor deze plaatselijke gemeente.

Registreer via deze link. Registratie Provinciale Gebedsdag

Geplaatst op 02-09-2020