ANBI

  • Laatste nieuws

    Regiogebed start de campagne "Maak van je huis een gebedshuis" voor Nederland om gelovigen in gebed te mobiliseren en hun huis tot een strategisch plek te maken en de muren van het koninkrijk van God te herstellen en op te bouwen van wat de vijand graag wil dat ze neergehaald en afgebroken worden.
    Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Algemene gegevens

Stichting Regiogebed
Burg. van de Munnikstraat 2
9919 AN Loppersum
06-40559541
info@regiogebed.nl
RSIN-nummer: 858897994
KvK-nummer: 71907114


Doelstelling Stichting Regiogebed

Missie: Het mobiliseren van een leger bidders en evangelisten

Het vermenigvuldigen van gebed en evangelisatie Het stimuleren en ondersteunen van gebed en evangelisatie Het maken van een platform met betrekking tot gebed en evangelisatie voor kennis, ervaring en medewerking van gelovigen. Contacten maken met gebed en evangelisatie groepen, kerken en gelovigen. De Provincie Groningen op te delen in 4 grote of 8 kleinere gebieden waar een bepaalde kerk of groep verantwoordelijk is voor permanente, structurele gebed en evangelisatie. Door stad, dorpen, wijken en streken langs te gaan met gebed en evangelisatie op welke manier dan ook. Door het verspreiden van flyers en uiten van teksten op allerlei wijze Door het maken van radio en flyercampagnes voor de provincie Door twee wekelijks gezamenlijk voorbede te doen Door het organiseren van een jaarlijks provinciale gebedsbijeenkomst. Door het geven van trainingen op gebied van gebed en evangelisatie en toerusting van geloof door de bijbelschool. Drie dagen bidden en vasten campagne per jaar


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Aanleiding: Door een aantal aspecten is regiogebed vanaf 2016 ontstaan:

1) Het CBS rapport uit 2014 geeft aan dat de provincie Groningen de meest onkerkelijke provincie van Nederland is.

2) Naar aanleiding van een aantal profetieen die over Nederland en over het noorden van Nederland zijn uitgesproken.

3) Wat het woord van God, de bijbel zelf zegt

4) De roeping van God op de visionair, voorzitter van de stichting.

Visie; als volgt omschreven in de statuten:

1) Verspreiding van het evangelie van Jezus Christus

2) Toerusting van de gelovigen

 

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Grashuis Penningmeester: Vacant  Secretaris: Mulder  Beheer van het vermogen:  Het bestuur heeft verantwoordelijkheid voor de financiën waarvan de penningmeester de beheerder is. De manier waarop de stichting geld wil werven: Bij activiteiten collecteren en of vooraf per ticket laten registreren en betalen. Bij campagnes een draagvlak maken.


 


Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Waarvan opgenomen in de statuten artikel 5 punt 7.